Logo Xem boi tu vi

Thái tuế Tân Sửu 2021 - GÓC NHÌN CHÍNH XÁC NHẤT

Thái Tuế, nó chính là sao Mộc tinh (hay Jupiter), một hành tinh lớn nhất trong Thái dương hệ, cứ 12 năm di chuyển hết một vòng xung quanh mặt trời. Vì ảnh hưởng của Thái Tuế đối với trái đất rất lớn, nên người xưa mới đặt ra 12 con Giáp để xác định vị trí của nó so với trái đất mỗi năm.

Năm SỬU Thái Tuế đến SỬU, nhưng ảnh hưởng của nó chỉ giới hạn tại SỬU mà thôi. Với những năm TÝ - NGỌ - MÃO - DẬU thì ảnh hưởng (hay lực) của Thái Tuế lớn nhất. Với những năm DẦN - THÂN - TY - HỢI thì lực của nó cũng khá mạnh, còn với những năm THÌN - TUẤT - SỬU - MÙI thì lực của nó yếu nhất.

Thái tuế Tân Sửu 2021 - GÓC NHÌN CHÍNH XÁC NHẤT

Đó là nói về phương hướng để ứng dụng cho nhà cửa hay mồ mả, mỗi khi gặp Thái Tuế đến đều phải chú ý, thận trọng, vì nếu xâm phạm tới nó nhiều khi sẽ gặp những tai họa lớn. Còn đối với số mệnh thì những ai có năm, tháng, ngày, giờ sinh xung, khắc, hình, hại, hay trùng lặp với nó cũng dễ mắc tai họa. Tuy nhiên, nếu biết cách hóa giải nó (tức “tu” Thái Tuế) thì chẳng những không gặp điều gì xấu, mà còn có thể phát công danh, địa vị, uy quyền (tức phát “quý”), cũng như tài lộc nữa. Chính vì thế nên mới có câu: "Muốn phát quý cần tu Thái Tuế”. Nhưng như thế nào mới được gọi là “tu” Thái Tuế (cũng như những hung thần khác)?.

Thái tuế Tân Sửu 2021 - GÓC NHÌN CHÍNH XÁC NHẤT

Nó không có nghĩa là phải lập đàn (làm đài cao) rồi lên đó niệm (đọc) thần chú, cúng tế các sao để cầu xin chúng ban phúc, giải họa (còn gọi là “nhương tinh cầu đảo”) như nhân vật Gia Cát Lượng (tức Không Minh) trong “Tam quốc chí”. Hoặc như nhiều người thời nay thường làm là mua miếng giấy (hay vải) có vẽ hình Thái Tuế và những câu phù chú (còn gọi là phù Thái Tuế) về đốt nhang đèn, bày lễ vật cúng vái cho được tai qua nạn khỏi. Những cách này không những mang nặng sự mê tín, mà hiệu quả cũng rất thấp, vì vậy nên đã bị sách Hiệp kỷ gạt bỏ ra mà không nói gì tới.

Những gì mà Thái Tuế ảnh hưởng đến phong thủy XEM BOI TU VI xin phép không bàn tới, chỉ xin đề cập tới ảnh hưởng của Tuế quân đến với bản thân mọi người mà thôi. Xin trích lược nội dung thái tuế bên dưới của sư huynh Bạch Vân Sơn ngõ hầu để mọi người được rõ hơn. Nhưng xin nhấn mạnh, rất nhiều người tuy tuổi (hoặc tháng, ngày, giờ sinh) xung, hình, khắc, hại Thái Tuế, nhưng do trong tứ trụ của họ đã có những cách hóa giải, nên không những không gặp tai họa, mà lại gặp nhiều thuận lợi, may mắn hơn những năm khác. Còn chỉ có người trong vận mệnh không có cách gì hóa giải mới mắc tai họa mà thôi.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC ONLINE

Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...

(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Nhưng với những người đó tốt hơn hết là nên tìm hiểu số mệnh của mình mà dùng những cách hóa giải hữu hiệu, chứ dù có cúng vái Thái Tuế cũng vẫn không thoát được tai họa. Như Khổng Minh cúng sao nhưng vẫn không thoát khỏi cái chết, rồi lại đổ tại Ngụy Diên chạy vào làm tắt mấy ngọn đèn! Vì vậy mới cần học để tri thiên mệnh. Chữ "tri" chính là sự hiểu biết, hiểu rồi mới áp dụng đúng cho được. Xin đừng mù quáng.

  • Trực Thái Tuế: tuổi Sửu
  • Phá Thái Tuế: tuổi Thìn
  • Hại Thái Tuế: tuổi Ngọ
  • Xung Thái Tuế: tuổi Mùi
  • Hình Thái Tuế: tuổi Tuất

TÂN SỬU NIÊN TẠO TÁNG CÁT PHƯƠNG VỊ HUNG ĐỒ

Thái tuế: thái tuế tại sửu phương, kỵ lập sửu sơn mùi hướng, mùi sơn sửu hướng, khi tu tạo thì bất tọa, bất hướng, bất động là tốt nhất.

Thất sát: thất sát (tuế phá ) tại mùi  phương, nhất thiết không thể phạm. Vô luận âm dương nhị trạch, tại thất sát phương động thổ khởi công thì hung họa ngay lập tức.

Ngũ hoàng: niên ngũ hoàng tại tốn phương, nguyệt ngũ hoàng tại trung cung, đều nên hướng không nên tọa. Phàm ngũ hoàng phương, không nên tu tạo động thổ, phạm phải ắt hung họa lập tức.

Niên tam sát: niên tam sát tại dần mão thìn phương, là tối hung chi thần, nên hướng không nên tọa, phạm phải ắt hung họa lập tức. Tu nam phương đại lợi, bắc phương thứ cát.

Nguyệt tam sát: nguyệt tam sát tại hợi tý sửu phương, nên hướng không nên tọa, phạm phải ắt hung họa lập tức, chậm thì trong tháng, nhanh thì trong tuần. Tu đông phương đại lợi, tây phương thứ cát.

Thái tuế cát thần:

Tuế đức tại bính phương, tuế đức hợp tại tân phương, tuế can hợp tại bính phương, tuế lộc tại dậu phương, dương quý nhân tại dần phương, âm quý nhân tại ngọ phương,

Tuế chi đức tại ngọ phương, tấu thư tại càn phương, bác sĩ tại tốn phương, thái dương tại dần phương, thái âm tại thìn phương, long đức tại thân phương, phúc đức tại tuất phương.

Thái tuế hung sát:

Phá bại ngũ quỷ tại càn phương, âm phủ thái tuế tại khôn khảm phương, phù thiên không vong tại cấn bính phương, tuế phá tại mùi  phương, bệnh phù tại tý phương, tuần sơn la hầu tại cấn phương,

Viêm thoái tại tý phương, đại tương quân tại dậu phương, đại quan phù tại thân phương, địa quan phù tại dậu phương, đại sát tại dậu phương, lực sĩ tại cấn phương,

Tuế hình tại sửu phương, hoàng phan tại sửu phương, phi liêm tại dậu phương, báo vĩ tại mùi  phương, tang môn tại mão phương, điếu khách tại dậu phương, bạch hổ tại dậu phương.

Nguyệt lệnh cát thần:

Thiên đức tại tốn phương, nguyệt đức tại bính phương, nguyệt đức hợp tại tân phương, nguyệt không tại nhâm phương, tam hợp tại ngọ tuất phương, ngũ phú tại hợi phương,

Dịch mã tại thân phương, thiên y thiên hỉ tại tuất phương, thiên tài kim viên tại thìn phương, dương quý nhân tại trung phương, âm quý nhân tại ly phương, phi thiên lộc tại chấn phương, nguyệt ân tại bính phương,

Lộc khố tư mệnh tại tuất phương, thiên phú tại thìn phương, mẫu thương tại hợi tý phương, thời dương sinh khí tại tý phương, yếu an tại dần phương, ngọc vũ tại mão phương, phi thiên mã tại trung phương.

Nguyệt lệnh hung sát:Nguyệt phá tại thân phương, kiếp sát tại hợi phương, tai sát tại tý phương, nguyệt sát tại sửu phương, nguyệt hại tại tị phương, nguyệt yếm tại tuất phương, âm phủ thái tuế tại đoái càn phương,

Đại nguyệt kiến tại trung phương, tử thần tại tị phương, ngọa thi tại tý phương, tiểu nguyệt kiến tại ly phương, phi đại sát tại chấn phương, nguyệt kiến thổ phù tại dần phương, đại thời hàm trì tại mão phương,

Thiên tặc tại sửu phương, cửu không tại thìn phương, đại sát tại tuất phương, nguyệt hình tại tị phương, chính tuyệt yên tại giáp phương, trùng tang tại thìn phương, địa quan phủ tại cấn phương.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!