Logo Xem boi tu vi

TẬP LÁ SỐ TỬ VI

Bộ sưu tập các lá số tử vi dùng cho việc tự học và nghiên cứu nghiệm lý

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Dần, ngày 14, tháng 7, năm Mậu Dần

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Tí, ngày 29, tháng 7, năm Quý Dậu

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Mão, ngày 5, tháng 5, năm Canh Thân

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Mão, ngày 28, tháng 9, năm Bính Thân

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Dậu, ngày 19, tháng 1, năm Quý Mùi

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Ngọ, ngày 13, tháng 4, năm Nhâm Tí

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Dậu, ngày 1, tháng 12, năm Quý Tị

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Mùi, ngày 24, tháng 5, năm Tân Mùi

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Ngọ, ngày 8, tháng 11, năm Kỷ Hợi

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Thìn, ngày 3, tháng 11, năm Bính Dần

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Thìn, ngày 14, tháng 3, năm Tân Sửu

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Sửu, ngày 26, tháng 12, năm Quý Hợi

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Tuất, ngày 10, tháng 12, năm Kỷ Tị

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Dần, ngày 10, tháng 9, năm Đinh Tị

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Dậu, ngày 26, tháng 9, năm Ất Sửu

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Tí, ngày 2, tháng 2, năm Giáp Ngọ

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Sửu, ngày 2, tháng 7, năm Kỷ Tị

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Tí, ngày 26, tháng 7, năm Mậu Dần

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Sửu, ngày 14, tháng 4, năm Canh Ngọ

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Sửu, ngày 21, tháng 12, năm Ất Sửu