Logo Xem boi tu vi

TẬP LÁ SỐ TỬ VI

Bộ sưu tập các lá số tử vi dùng cho việc tự học và nghiên cứu nghiệm lý

Bộ sưu tập thư viện giải đoán lá số tử vi trọn đời miễn phí dùng cho việc tự học và nghiên cứu nghiệm lý về Lá Số Tử Vi.

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Tuất, ngày 29, tháng 5, năm Nhâm Thân

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Thìn, ngày 23, tháng 10, năm Quý Sửu

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Tị, ngày 25, tháng 5, năm Tân Dậu

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Tí, ngày 9, tháng 8, năm Nhâm Tí

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Tí, ngày 30, tháng 10, năm Kỷ Hợi

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Dậu, ngày 17, tháng 2, năm Canh Thân

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Thìn, ngày 29, tháng 10, năm Quý Tị

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Mùi, ngày 1, tháng 8, năm Giáp Dần

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Mùi, ngày 3, tháng 8, năm Giáp Dần

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Tị, ngày 5, tháng 9, năm Đinh Dậu

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Tị, ngày 25, tháng 10, năm Bính Thìn

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Thìn, ngày 8, tháng 9, năm Kỷ Mão

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Mùi, ngày 17, tháng 9, năm Giáp Thân

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Mùi, ngày 15, tháng 5, năm Quý Mão

Lá số tử vi giới tính Nữ, sinh giờ Thân, ngày 22, tháng 3, năm Bính Tí

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Ngọ, ngày 4, tháng 8, năm Ất Hợi

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Thìn, ngày 6, tháng 7, năm Bính Thân

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Mùi, ngày 15, tháng 2, năm Bính Thân

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Dần, ngày 28, tháng 10, năm Nhâm Thân

Lá số tử vi giới tính Nam, sinh giờ Dậu, ngày 22, tháng 6, năm Nhâm Thân