Logo Xem boi tu vi

Xem Ngày Tốt Mua Xe Tháng 4 năm 2021

Xem Ngày Tốt Mua Xe Tháng 4 năm 2021, danh sách ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2021 để bạn lựa chọn và xác định được ngày mua xe, nhận xe, lấy giấy tờ xe, đặt cọc tiền, đăng ký xe

Xem Ngày Tốt Mua Xe Tháng 4 năm 2021

Xem ngày khi mua xe máy ô tô hay xe máy đã là tục lệ từ lâu khi tiến hành mua sắm xe. Mục đích của việc xem ngày tốt mua xe máy, xe oto là sẽ giúp gia chủ lựa chọn được ngày tốt, hoàng đạo đặc biệt là ngày mua xe hợp tuổi với mình. Để khi tiến hành lưu thông được an toàn, ít hỏng hóc, bền bỉ khi tham gia giao thông.

Danh sách ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2021

Dưới đây là danh sách ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2021 để bạn lựa chọn và xác định được ngày mua xe, nhận xe, lấy giấy tờ xe, đặt cọc tiền, đăng ký xe.

Thứ Dương Âm Giờ hoàng đạo
Thứ 5 1/4 20/2 - Kỷ Mão 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
Thứ 2 12/4 1/3 - Canh Dần 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
Thứ 4 14/4 3/3 - Nhâm Thìn 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
Thứ 7 24/4 13/3 - Nhâm Dần 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
Thứ 2 26/4 15/3 - Giáp Thìn 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Danh sách ngày đẹp mua xe tháng 4/2021 theo tuổi 12 con giáp

Đây là danh sách các ngày đẹp, ngày tốt mua xe ô tô, xe máy 4/2021 cho người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Để xem chi tiết gia chủ hãy chọn theo tuổi mình ở bên dưới để xem ngày đẹp. Những ngày này là ngày đẹp nhất gia chủ nên chọn để mua sắm xe trong tháng 4/2021.

Ngày tốt mua sắm xe tháng 4 năm 2021 tuổi Tý

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
14/4 3/3 - Nhâm Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
26/4 15/3 - Giáp Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Ngày đẹp mua xe ô tô, xe máy tháng 4 năm 2021 tuổi Sửu

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h

Danh sách ngày tốt mua xe tháng 4/2021 tuổi Dần

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
14/4 3/3 - Nhâm Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
26/4 15/3 - Giáp Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Ngày hoàng đạo mua xe tháng 4 năm 2021 tuổi Mão

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
26/4 15/3 - Giáp Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Xem ngày mua xe tháng 4 năm 2021 tuổi Thìn

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h

Chọn ngày mua xe tháng 4 năm 2021 tuổi Tỵ

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
14/4 3/3 - Nhâm Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
26/4 15/3 - Giáp Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt nhất mua xe tháng 4/2021 tuổi Ngọ

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
14/4 3/3 - Nhâm Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
26/4 15/3 - Giáp Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Ngày đẹp mua xe ô tô, xe máy tháng 4/2021 tuổi Mùi

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h

Ngày tốt mua xe ôtô, xe máy tháng 4 năm 2021 tuổi Thân

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
14/4 3/3 - Nhâm Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
26/4 15/3 - Giáp Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Coi ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2021 tuổi Dậu

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
14/4 3/3 - Nhâm Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
26/4 15/3 - Giáp Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt mua xe oto xe máy tháng 4 năm 2021 tuổi Tuất

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h

Xem ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2021 tuổi Hợi

Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2 - Kỷ Mão Minh Đường 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h
12/4 1/3 - Canh Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
14/4 3/3 - Nhâm Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
24/4 13/3 - Nhâm Dần Tư Mệnh 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h
26/4 15/3 - Giáp Thìn Thanh Long 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h

Phía trên là danh sách các ngày tốt nhất để mua sắm xe trong tháng 4/2021 cho 12 con giáp. Qua bài này thì bạn đã biết được ngày tốt mua sắm xe trong tháng 4/2021 để đi lại tham gia giao thông được thuận lợi bình an.