Logo Xem boi tu vi

Xem ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2021

Ngày đẹp khai trương mở công ty, mở cửa hàng tháng 5 năm 2021  Bạn dự định mở cửa hàng và xem ngày khai trương vào tháng 5 năm 2021? Dưới đây là phần mềm xem ngày khai trương của tháng 5/2021

Khi chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của gia chủ. Dưới đây là các cách mà XEM BOI TU VI lựa chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng theo tuổi gia chủ bạn.

Xem ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2021

Đây là danh sách ngày tốt khai trương mở hàng tháng 5 năm 2021 để bạn lựa chọn ngày khai trương mở công ty, nhà hàng, quán sá theo tuổi bạn. Sau khi chọn được ngày tốt thì bạn hãy chọn giờ tốt trong ngày và các thủ tục làm lễ khai trương trong tốt nhất theo tuổi bạn.

Xem ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2021

Thứ 5, ngày 6 tháng 5 năm 2021
Âm lịch: Ngày 25/3/2021
 • Ngày Giáp Dần tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu
 • Là ngày: Tư Mệnh - Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Thứ 2, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Âm lịch: Ngày 29/3/2021
 • Ngày Mậu Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Hình - Hắc đạo, Tiết Lập hạ, Trực Mãn
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
Thứ 2, ngày 17 tháng 5 năm 2021
Âm lịch: Ngày 6/4/2021
 • Ngày Ất Sửu tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu
 • Là ngày: Ngọc Đường - Hoàng đạo, Tiết Lập hạ, Trực Thành
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021
Âm lịch: Ngày 12/4/2021
 • Ngày Tân Mùi tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu
 • Là ngày: Minh Đường - Hoàng đạo, Tiết Tiểu mãn, Trực Mãn
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h

Như vậy ngày tốt nhất khai trương mở cửa hàng công ty tháng 5 năm 2021 gồm các ngày: 6/5 (25/3/2021 Âm Lịch); 10/5 (29/3/2021 Âm Lịch); 17/5 (6/4/2021 Âm Lịch); 23/5 (12/4/2021 Âm Lịch).

Ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2021 cho tuổi 12 con giáp

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC ONLINE

Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...

(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Đây là danh sách các ngày đẹp, ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2021 cho tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Để xem chi tiết thì gia chủ hãy chọn tuổi ở phía trên để xem ngày tốt khai trương theo tuổi mình. Từ đó chọn được ngày tốt và các thủ tục cần thiết khi tiến hành khai trương vào tháng 5 năm 2021.

Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Tý
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/5 6/4/2021 - Ất Sửu Trực Thành 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Sửu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
10/5 29/3/2021 - Mậu Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
17/5 6/4/2021 - Ất Sửu Trực Thành 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Dần
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
10/5 29/3/2021 - Mậu Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
17/5 6/4/2021 - Ất Sửu Trực Thành 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
23/5 12/4/2021 - Tân Mùi Trực Mãn 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Mão
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/5 6/4/2021 - Ất Sửu Trực Thành 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
23/5 12/4/2021 - Tân Mùi Trực Mãn 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Thìn
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
10/5 29/3/2021 - Mậu Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Tỵ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
10/5 29/3/2021 - Mậu Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
17/5 6/4/2021 - Ất Sửu Trực Thành 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
23/5 12/4/2021 - Tân Mùi Trực Mãn 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Ngọ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/5 6/4/2021 - Ất Sửu Trực Thành 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
23/5 12/4/2021 - Tân Mùi Trực Mãn 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Mùi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
10/5 29/3/2021 - Mậu Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
23/5 12/4/2021 - Tân Mùi Trực Mãn 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Thân
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
10/5 29/3/2021 - Mậu Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
17/5 6/4/2021 - Ất Sửu Trực Thành 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
23/5 12/4/2021 - Tân Mùi Trực Mãn 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Dậu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/5 6/4/2021 - Ất Sửu Trực Thành 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
23/5 12/4/2021 - Tân Mùi Trực Mãn 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Tuất
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
10/5 29/3/2021 - Mậu Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 5/2021 người tuổi Hợi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/5 25/3/2021 - Giáp Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
10/5 29/3/2021 - Mậu Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
17/5 6/4/2021 - Ất Sửu Trực Thành 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
23/5 12/4/2021 - Tân Mùi Trực Mãn 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h

Bạn vừa xem qua cách xem và danh sách các ngày tốt nhất để khai trương buôn bán trong tháng 5/2021 cho 12 con giáp. Hy vọng qua bài viết này gia chủ đã biết được mình nên chọn ngày nào để khai trương buôn bán tháng 5/2021 để thuận lợi, ăn nên làm ra cả đời.