Logo Xem boi tu vi

Xem ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2021

Ngày đẹp khai trương mở công ty, mở cửa hàng tháng 4 năm 2021  Bạn dự định mở cửa hàng và xem ngày khai trương vào tháng 4 năm 2021? Dưới đây là danh sách ngày tốt khai trương của tháng 4/2021

Xem ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2021

Khi chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của gia chủ. Dưới đây là các cách mà XEM BOI TU VI lựa chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng theo tuổi gia chủ bạn.

Đây là danh sách ngày tốt khai trương mở hàng tháng 4 năm 2021 để bạn lựa chọn ngày khai trương mở công ty, nhà hàng, quán sá theo tuổi bạn. Sau khi chọn được ngày tốt thì bạn hãy chọn giờ tốt trong ngày và các thủ tục làm lễ khai trương trong tốt nhất theo tuổi bạn.

Xem ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2021

Thứ 5, ngày 1 tháng 4 năm 2021
Âm lịch: Ngày 20/2/2021
 • Ngày Kỷ Mão tháng Tân Mão năm Tân Sửu
 • Là ngày: Minh Đường - Hoàng đạo, Tiết Xuân phân, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
 • Giờ xấu khai trương: 1-3h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
Thứ 6, ngày 9 tháng 4 năm 2021
Âm lịch: Ngày 28/2/2021
 • Ngày Đinh Hợi tháng Tân Mão năm Tân Sửu
 • Là ngày: Nguyên Vũ - Hắc đạo, Tiết Thanh minh, Trực Thành
 • Giờ tốt nhất khai trương: 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 17-19h
Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021
Âm lịch: Ngày 30/2/2021
 • Ngày Kỷ Sửu tháng Tân Mão năm Tân Sửu
 • Là ngày: Câu Trận - Hắc đạo, Tiết Thanh minh, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
Thứ 2, ngày 12 tháng 4 năm 2021
Âm lịch: Ngày 1/3/2021
 • Ngày Canh Dần tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu
 • Là ngày: Tư Mệnh - Hoàng đạo, Tiết Thanh minh, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Thứ 5, ngày 22 tháng 4 năm 2021
Âm lịch: Ngày 11/3/2021
 • Ngày Canh Tý tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Thành
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
Thứ 2, ngày 26 tháng 4 năm 2021
Âm lịch: Ngày 15/3/2021
 • Ngày Giáp Thìn tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thanh Long - Hoàng đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Thứ 4, ngày 28 tháng 4 năm 2021
Âm lịch: Ngày 17/3/2021
 • Ngày Bính Ngọ tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Hình - Hắc đạo, Tiết Cốc vũ, Trực Mãn
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Như vậy ngày tốt nhất khai trương mở cửa hàng công ty tháng 4 năm 2021 gồm các ngày: 1/4 (20/2/2021 Âm Lịch); 9/4 (28/2/2021 Âm Lịch); 11/4 (30/2/2021 Âm Lịch); 12/4 (1/3/2021 Âm Lịch); 22/4 (11/3/2021 Âm Lịch); 26/4 (15/3/2021 Âm Lịch); 28/4 (17/3/2021 Âm Lịch).

Ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2021 cho tuổi 12 con giáp

Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Tý
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
11/4 30/2/2021 - Kỷ Sửu Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
22/4 11/3/2021 - Canh Tý Trực Thành 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
26/4 15/3/2021 - Giáp Thìn Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Sửu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
11/4 30/2/2021 - Kỷ Sửu Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
22/4 11/3/2021 - Canh Tý Trực Thành 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Dần
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
11/4 30/2/2021 - Kỷ Sửu Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
22/4 11/3/2021 - Canh Tý Trực Thành 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
26/4 15/3/2021 - Giáp Thìn Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
28/4 17/3/2021 - Bính Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Mão
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
11/4 30/2/2021 - Kỷ Sửu Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
26/4 15/3/2021 - Giáp Thìn Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
28/4 17/3/2021 - Bính Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Thìn
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
22/4 11/3/2021 - Canh Tý Trực Thành 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/4 17/3/2021 - Bính Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Tỵ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
11/4 30/2/2021 - Kỷ Sửu Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
22/4 11/3/2021 - Canh Tý Trực Thành 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
26/4 15/3/2021 - Giáp Thìn Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
28/4 17/3/2021 - Bính Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Ngọ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
26/4 15/3/2021 - Giáp Thìn Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Mùi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
22/4 11/3/2021 - Canh Tý Trực Thành 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/4 17/3/2021 - Bính Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Thân
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
11/4 30/2/2021 - Kỷ Sửu Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
22/4 11/3/2021 - Canh Tý Trực Thành 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
26/4 15/3/2021 - Giáp Thìn Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
28/4 17/3/2021 - Bính Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Dậu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
11/4 30/2/2021 - Kỷ Sửu Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
26/4 15/3/2021 - Giáp Thìn Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
28/4 17/3/2021 - Bính Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Tuất
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
9/4 28/2/2021 - Đinh Hợi Trực Thành 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
22/4 11/3/2021 - Canh Tý Trực Thành 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/4 17/3/2021 - Bính Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 4/2021 người tuổi Hợi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
1/4 20/2/2021 - Kỷ Mão Trực Kiến 23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
11/4 30/2/2021 - Kỷ Sửu Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
12/4 1/3/2021 - Canh Dần Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
22/4 11/3/2021 - Canh Tý Trực Thành 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
26/4 15/3/2021 - Giáp Thìn Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
28/4 17/3/2021 - Bính Ngọ Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h