Logo Xem boi tu vi

Xem ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2021

Ngày đẹp khai trương mở công ty, mở cửa hàng tháng 12 năm 2021  Bạn dự định mở cửa hàng và xem ngày khai trương vào tháng 12 năm 2021? Dưới đây là danh sách ngày tốt khai trương của tháng 12/2021

Xem ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2021

Khi chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của gia chủ. Dưới đây là các cách mà XEM BOI TU VI lựa chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng theo tuổi gia chủ bạn.

Đây là danh sách ngày tốt khai trương mở hàng tháng 9 năm 2021 để bạn lựa chọn ngày khai trương mở công ty, nhà hàng, quán sá theo tuổi bạn. Sau khi chọn được ngày tốt thì bạn hãy chọn giờ tốt trong ngày và các thủ tục làm lễ khai trương trong tốt nhất theo tuổi bạn.

Xem ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2021

Thứ 7, ngày 4 tháng 12 năm 2021
Âm lịch: Ngày 1/11/2021
 • Ngày Bính Tuất tháng Canh Tý năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Hình - Hắc đạo, Tiết Tiểu tuyết, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Thứ 3, ngày 14 tháng 12 năm 2021
Âm lịch: Ngày 11/11/2021
 • Ngày Bính Thân tháng Canh Tý năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thanh Long - Hoàng đạo, Tiết Đại tuyết, Trực Thành
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Thứ 7, ngày 18 tháng 12 năm 2021
Âm lịch: Ngày 15/11/2021
 • Ngày Canh Tý tháng Canh Tý năm Tân Sửu
 • Là ngày: Kim Quỹ - Hoàng đạo, Tiết Đại tuyết, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
Thứ 3, ngày 28 tháng 12 năm 2021
Âm lịch: Ngày 25/11/2021
 • Ngày Canh Tuất tháng Canh Tý năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Hình - Hắc đạo, Tiết Đông chí, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h

Như vậy ngày tốt nhất khai trương mở cửa hàng công ty tháng 12 năm 2021 gồm các ngày: 4/12 (1/11/2021 Âm Lịch); 14/12 (11/11/2021 Âm Lịch); 18/12 (15/11/2021 Âm Lịch); 28/12 (25/11/2021 Âm Lịch).

Ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2021 cho tuổi 12 con giáp

Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Tý
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/12 1/11/2021 - Bính Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/12 15/11/2021 - Canh Tý Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/12 25/11/2021 - Canh Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Sửu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/12 15/11/2021 - Canh Tý Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Dần
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/12 1/11/2021 - Bính Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
18/12 15/11/2021 - Canh Tý Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/12 25/11/2021 - Canh Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Mão
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/12 1/11/2021 - Bính Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
28/12 25/11/2021 - Canh Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Thìn
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/12 15/11/2021 - Canh Tý Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Tỵ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/12 1/11/2021 - Bính Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/12 15/11/2021 - Canh Tý Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/12 25/11/2021 - Canh Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Ngọ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/12 1/11/2021 - Bính Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
28/12 25/11/2021 - Canh Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Mùi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/12 15/11/2021 - Canh Tý Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Thân
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/12 1/11/2021 - Bính Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/12 15/11/2021 - Canh Tý Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/12 25/11/2021 - Canh Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Dậu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
28/12 25/11/2021 - Canh Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Tuất
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/12 1/11/2021 - Bính Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
14/12 11/11/2021 - Bính Thân Trực Thành 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
18/12 15/11/2021 - Canh Tý Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/12 25/11/2021 - Canh Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 12/2021 người tuổi Hợi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/12 1/11/2021 - Bính Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
18/12 15/11/2021 - Canh Tý Trực Kiến 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
28/12 25/11/2021 - Canh Tuất Trực Khai 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Bạn vừa xem qua cách xem và danh sách các ngày tốt nhất để khai trương buôn bán trong tháng 12/2021 cho 12 con giáp. Hy vọng qua bài viết này gia chủ đã biết được mình nên chọn ngày nào để khai trương buôn bán tháng 12/2021 để thuận lợi, ăn nên làm ra cả đời.