Logo Xem boi tu vi

Xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2021

Ngày đẹp khai trương mở công ty, mở cửa hàng tháng 10 năm 2021  Bạn dự định mở cửa hàng và xem ngày khai trương vào tháng 10 năm 2021? Dưới đây là danh sách ngày tốt khai trương của tháng 10/2021

Xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2021

Khi chọn được ngày tốt khai trương, mở công ty cửa hàng thì việc đầu tiên là sẽ phải chọn ngày tốt hợp với tuổi của gia chủ. Dưới đây là các cách mà XEM BOI TU VI lựa chọn ra được ngày tốt nhất trong tháng theo tuổi gia chủ bạn.

Đây là danh sách ngày tốt khai trương mở hàng tháng 10 năm 2021 để bạn lựa chọn ngày khai trương mở công ty, nhà hàng, quán sá theo tuổi bạn. Sau khi chọn được ngày tốt thì bạn hãy chọn giờ tốt trong ngày và các thủ tục làm lễ khai trương trong tốt nhất theo tuổi bạn.

Xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2021

Thứ 7, ngày 2 tháng 10 năm 2021
Âm lịch: Ngày 26/8/2021
 • Ngày Quý Mùi tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu
 • Là ngày: Bảo Quang - Hoàng đạo, Tiết Thu phân, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
Thứ 5, ngày 7 tháng 10 năm 2021
Âm lịch: Ngày 2/9/2021
 • Ngày Mậu Tý tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo, Tiết Thu phân, Trực Mãn
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
Thứ 6, ngày 15 tháng 10 năm 2021
Âm lịch: Ngày 10/9/2021
 • Ngày Bính Thân tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu
 • Là ngày: Kim Quỹ - Hoàng đạo, Tiết Hàn lộ, Trực Khai
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Chủ nhật, ngày 17 tháng 10 năm 2021
Âm lịch: Ngày 12/9/2021
 • Ngày Mậu Tuất tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu
 • Là ngày: Bạch Hổ - Hắc đạo, Tiết Hàn lộ, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Thứ 6, ngày 29 tháng 10 năm 2021
Âm lịch: Ngày 24/9/2021
 • Ngày Canh Tuất tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu
 • Là ngày: Bạch Hổ - Hắc đạo, Tiết Sương giáng, Trực Kiến
 • Giờ tốt nhất khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
 • Giờ xấu khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 19-21h
Chủ nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2021
Âm lịch: Ngày 26/9/2021
 • Ngày Nhâm Tý tháng Mậu Tuất năm Tân Sửu
 • Là ngày: Thiên Lao - Hắc đạo, Tiết Sương giáng, Trực Mãn
 • Giờ tốt nhất khai trương: 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
 • Giờ xấu khai trương: 3-5h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h, 21-23h

Như vậy ngày tốt nhất khai trương mở cửa hàng công ty tháng 10 năm 2021 gồm các ngày: 2/10 (26/8/2021 Âm Lịch); 7/10 (2/9/2021 Âm Lịch); 15/10 (10/9/2021 Âm Lịch); 17/10 (12/9/2021 Âm Lịch); 29/10 (24/9/2021 Âm Lịch); 31/10 (26/9/2021 Âm Lịch).

Ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2021 cho tuổi 12 con giáp

Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Tý
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/10 26/8/2021 - Quý Mùi Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
7/10 2/9/2021 - Mậu Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/10 12/9/2021 - Mậu Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
29/10 24/9/2021 - Canh Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Sửu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
7/10 2/9/2021 - Mậu Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Dần
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/10 26/8/2021 - Quý Mùi Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
7/10 2/9/2021 - Mậu Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
17/10 12/9/2021 - Mậu Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
29/10 24/9/2021 - Canh Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Mão
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/10 26/8/2021 - Quý Mùi Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/10 12/9/2021 - Mậu Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
29/10 24/9/2021 - Canh Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Thìn
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
7/10 2/9/2021 - Mậu Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Tỵ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/10 26/8/2021 - Quý Mùi Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
7/10 2/9/2021 - Mậu Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/10 12/9/2021 - Mậu Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
29/10 24/9/2021 - Canh Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Ngọ
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/10 26/8/2021 - Quý Mùi Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/10 12/9/2021 - Mậu Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
29/10 24/9/2021 - Canh Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Mùi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/10 26/8/2021 - Quý Mùi Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
7/10 2/9/2021 - Mậu Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Thân
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/10 26/8/2021 - Quý Mùi Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
7/10 2/9/2021 - Mậu Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/10 12/9/2021 - Mậu Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
29/10 24/9/2021 - Canh Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Dậu
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/10 26/8/2021 - Quý Mùi Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
29/10 24/9/2021 - Canh Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Tuất
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
7/10 2/9/2021 - Mậu Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
15/10 10/9/2021 - Bính Thân Trực Khai 23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h
17/10 12/9/2021 - Mậu Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
29/10 24/9/2021 - Canh Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
Ngày tốt khai trương mở cửa hàng tháng 10/2021 người tuổi Hợi
Dương Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/10 26/8/2021 - Quý Mùi Trực Khai 3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
7/10 2/9/2021 - Mậu Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h
17/10 12/9/2021 - Mậu Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
29/10 24/9/2021 - Canh Tuất Trực Kiến 3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
31/10 26/9/2021 - Nhâm Tý Trực Mãn 23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Bạn vừa xem qua cách xem và danh sách các ngày tốt nhất để khai trương buôn bán trong tháng 10/2021 cho 12 con giáp. Hy vọng qua bài viết này gia chủ đã biết được mình nên chọn ngày nào để khai trương buôn bán tháng 10/2021 để thuận lợi, ăn nên làm ra cả đời.